Новий

Санітарний паспорт

000045

Новий

Санітарний паспорт на право введення в експлуатацію рентген кабінета.Консультація та підготовка документів. Ціна залежить від дотримання Вами усіх норм і рекомендацій.

Детальніше

10 000,00 грн

Інформація

Опис документів, які треба надати для отримання санітарного паспорта на роботи по радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, відповідно до ДСП 6.177-2005-09-02 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (далі - ДСП 6.177-2005-09 -02), ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до
влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур »(далі - ДСанПіН 6.6.3-150-2007):
1. Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:
- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах; акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об'єкт (при наявності);
- технічний паспорт рентгенівського кабінету (форма згідно з додатком 2 до п.1.20 ДСанПіН 6.6.3-150-2007);
- акти перевірки ефективності вентиляції; акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пилогазоочистки для роботи з відкритими джерелами.
2. Документи, необхідні для роботи джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ):
- технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, встановлений в рентгенівському кабінеті;
- протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації (свідоцтво про придатність до застосування рентгенівської апаратури з результатами контролю вихідних параметрів рентгенівського обладнання);
- акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;
- договір на технічне обслуговування або документи, що підтверджують можливість самостійно проводити техобслуговування установки на підприємстві.
3. Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат (форма згідно з додатком 3 до п.1.20 ДСанПіН 6.6.3-150-2007).
4. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях (форма згідно з додатком 10 до п.9.8 ДСанПіН 6.6.3-150-2007).
5. Протокол випробування засобів індивідуального захисту і захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту.
6. Акти випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування і електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів.
7. Договір підприємства з спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.
8. Договір підприємства з спецпральні на прання спецодягу.
9. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).
10. Наказ про віднесення осіб, які працюють в персоналу категорії А.
11. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього
(Періодичних) медичних оглядів; медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника і відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з ДІВ.
12. Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.
13. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.
14. Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А (форма згідно додатку 8 до п. 5.8 ДСанПіН 6.6.3-150-2007) копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкції з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань".
15. Копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами.
16. Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу; карти обліку індивідуальної дози опромінення персоналу категорії А (форма згідно з додатком 11 до п.9.13 ДСанПіН 6.6.3-150-2007).
17. Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, радіаційний контроль, та її посадові обов'язки.
18. Положення про роботу служби радіаційної безпеки підприємства (відповідальне за радіаційний контроль особу або підрозділи).
19. Інструкції з радіаційної безпеки та попередження і ліквідації радіаційних аварій. плани аварійних заходів.
20. Контрольні рівні радіаційної безпеки.
Примітка 1. Документи надаються в копіях.
Примітка 2. Технічне обслуговування здійснюють спеціалізовані установи, які мають право на проведення відповідної діяльності (технічне обслуговування радіонуклідних приладів, перевірка
герметичності закритих джерел, переогляд джерел і т.д.).
Примітка 3. Документи (пункти 18-20 Переліку), узгоджені в Головному управлінні Держпродспожівслужби в надаються в копії, а при відсутності узгоджених в Головному управлінні Держпродспожівслужби - надаються на узгодження в двох оригінальних примірниках.
Примітка 4. У разі відсутності деяких з вищезазначеного переліку документів, пов'язане з особливостями діяльності (ввезення, реалізація, сервісне обслуговування, транспортування ІІІ і т.д.) суб'єкт господарювання подає в письмовому вигляді обґрунтоване пояснення.